Industri- og vandkølning

Professionel køleteknik og service til industri

Industrikøl en vores kompetencer hos Gorms Køleservice

Industrikøling og vandkøling

Kølesystemer til industrien spiller en afgørende rolle for kvaliteten af kundernes slutprodukt. Hvis kølingen fejler, kan det betyde spild, produktionsstop og dermed både tabt effektivitet og forsinket levering.

Vandkølingsanlæg køler en recirkulerende vandkreds, som leverer køling til et vilkårligt antal køleforbrugere, maskiner, processer, køleflader m.m.

Vi passer på miljøet.
Vi tager altid hensyn, og sikrer den mest miljøvenlige løsning. F.eks. bruges der kun de bedste og miljøvenlige kølemidler. 

 

Kvalitets køl

Gorms Køleservice ApS leverer, installerer og servicerer en række kvalitets produkter indenfor:

  • Vandkøling
  • Køletårn
  • Frikølere
  • Industrikøling

Vi hjælper med alt inden for industrikøl og køleanlæg, så temperaturer og processer overholdes. 

Serviceaftale industri
Høj kvalitet industri køl

Høj driftssikkerhed og professionel service

Køling af processer i industrien har ofte afgørende indflydelse på kvaliteten af kundens slutprodukt og spiller dermed en særdeles forretningskritisk rolle.
Fejlbehæftet køling kan koste dyrt i form af produktionsstop, spild og forkastede råstoffer. Vi er meget bevidste om den centrale rolle køleprocesserne spiller i industrien.

Gorms Køleservice har ISO9001 certifikation - Din sikkerhed for kvalitet og sikkerhed når vi arbejder med større industriløsninger hvor detaljerne skal være i orden.

Serviceaftaler

Undgå bekymring, lad os overtage ansvaret for at dit køleanlæg eller klimaanlæg altid kører effektivt og sikkert.
Du får fuldt udbytte af dit køleanlæg eller klimaanlæg, når du tegner en serviceaftale med os.

Service døgnet rundt

Vi tilbyder en 24 timers vagtordning hvis dit anlæg bryder ned -  Kontakt os og vi rykker ud med det sammme!

Eftersyn

Vores serviceaftaler sikrer dig:

  • Overholdelse af lovkrav om årligt eftersyn.
  • Drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse.
  • Minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser.
  • Optimal og miljøbevidst drift. Systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn.
  • Rådgivning om anlæggets tilstand.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Scroll to Top